Regimul matrimonial din România: convenții matrimoniale și comunități convenționale


17.03.2015

Regimul matrimonial este acel sistem de reguli juridice care guverneaza drepturile si obligatiile patrimoniale ale sotilor, atat in raporturile dintre acestia cat si in raporturile lor cu terte persoane.

Regimul matrimonial din România: convenții matrimoniale și comunități convenționale

Fata de vechiul cod civil, care reglementa doar comunitatea legala, noul Cod civil permite modalitati noi de gestionare a bunurilor celor doi soti, astfel daca sotii nu doresc sa li se aplice regimul comunitatii legale, prin incheierea unei conventii matrimoniale, acestia aleg, in mod expres, fie regimul separatiei de bunuri, fie regimul comunitatii conventionale.

Indiferent de regimul matrimonial pentru care vor opta, viitorii soti vor trebui sa il indice la incheierea casatoriei. Mentiunea cu privire la regimul matrimonial ales se face pe actul de casatorie, iar acesta produce efecte in raporturile dintre soti din ziua incheierii casatoriei, iar fata de terti dupa indeplinirea formalitatilor de publicitate, constand in inscrierea actului de casatorie si, daca este cazul a conventiei matrimoniale in Registrul National Notarial al Regimurilor Matrimoniale.

Prin conventie matrimoniala se poate stipula ca sotul supravietuitor sa preia fara plata, inainte de partajul mostenirii, unul sau mai multe dintre bunurile comune, detinute in devalmasie sau in coproprietate, ceea ce reprezinta clauza de preciput, care poate fi stipulata in beneficiul fiecaruia dintre soti sau numai in favoarea unuia dintre ei.

Regimul matrimonial inceteaza prin constatarea nulitatii, anularea, desfacerea sau incetarea casatoriei.

Dupa cel putin un an de la incheierea casatoriei sotii, pot sa inlocuiasca regimul matrimonial existent cu un alt regim matrimonial, ori sa il modifice cu respectarea conditiilor legale.

Regimul comunitatii legale

Regimul comunitatii legale este inca cel mai intalnit in Romania si presupune detinerea bunurilor dobandite de soti in devalmasie - forma de coproprietate fara precizarea cotelor parti ce revin fiecarui coproprietar.

In noua reglementare in cadrul regimului comunitatii legale coexista trei patrimonii:

 • patrimoniul comun, alcatuit dintr-o latura activa (drepturi si bunuri dobandite de soti in timpul casatoriei) si o latura pasiva (datorii calificate de lege ca fiind datorii comune ale sotilor).

 • patrimoniul propriu al sotului, alcatuit din drepturi si obligatii calificate de lege ca fiind proprii;

 • patrimoniul propriu al sotiei, de asemenea alcatuit din drepturi si datorii proprii;

Bunurile proprii ale fiecarui sot, conform art. 340 Cod Civil, sunt:

 1. bunurile dobandite prin mostenire legala, legat sau donatie, cu exceptia cazului in care dispunatorul a prevazut, in mod expres, ca ele vor fi comune;

 2. bunurile de uz personal;

 3. bunurile destinate exercitarii profesiei unuia dintre soti, daca nu sunt elemente ale unui fond de comert care face parte din comunitatea de bunuri;

 4. drepturile patrimoniale de proprietate intelectuala asupra creatiilor sale si asupra semnelor distinctive pe care le-a inregistrat;

 5. bunurile dobandite cu titlu de premiu sau recompensa, manuscrisele stiintifice sau literare, schitele si proiectele artistice, proiectele de inventii si alte asemenea bunuri;

 6. indemnizatia de asigurare si despagubirile pentru orice prejudiciu material sau moral adus unuia dintre soti;

 7. bunurile, sumele de bani sau orice valori care inlocuiesc un bun propriu, precum si bunul dobandit in schimbul acestora;

 8. fructele bunurilor proprii.

Regimul separatiei de bunuri

Regimul separatiei de bunuri recunoaste sotilor dreptul de proprietate exclusiva pentru bunurile dobandite inainte de incheierea casatoriei si dreptul de proprietate exclusiva asupra bunurilor pe care le dobandesc individual in timpul casatoriei.

Pentru adoptarea regimului separatiei de bunuri sotii trebuie sa intocmeasca un inventar al bunurilor mobile care apartin fiecaruia dintre ei la data incheierii casatoriei. In lipsa inventarului dreptul de proprietate exclusiva se prezuma, pana la proba contrara, in favoarea sotului posesor.

Bunurile dobandite de soti impreuna apartin acestora in proprietate comuna pe cote parti determinate. Un sot se poate folosi de bunurile celuilalt sot, daca acesta nu se opune, caz in care acesta are obligatiile unui uzufructuar, fiind obligat sa restituie fructele si veniturile existente la data solicitarii lor de catre sotul proprietar sau dupa caz la data incetarii sau schimbarii regimului matrimonial. In privinta datoriilor sotii nu raspund solidar decat pentru obligatiile asumate de oricare dintre ei pentru acoperirea cheltuielilor obisnuite ale casatoriei si a celor legate de cresterea si educarea copiilor. Nici unul dintre soti nu poate fi tinut de obligatiile nascute din acte savarsite de celalalt sot.

Diferenta fata de regimul matrimonial al comunitatii legale este faptul ca fiecare sot dobandeste in nume propriu, in proprietate exclusiva atat drepturi cat si obligatii.

Regimul comunitatii conventionale

Noul cod prevede in mod expres faptul ca acesta se va aplica numai in limitele si in conditiile prevazute de lege, atunci cand prin conventie matrimoniala se deroga de la regimul comunitatii legale, cu mentiunea ca in masura in care prin conventia matrimoniala nu se prevede altfel, regimul juridic al comunitatii conventionale se completeaza cu cel al comunitatii legale.

Conventii matrimoniale intervenite intre soti pot avea ca obiect includerea in comunitate, in tot ori in parte, a bunurilor dobandite sau a datoriilor proprii nascute inainte ori dupa incheierea casatoriei, restrangerea comunitatii la bunurile sau datoriile anume determinate, nascute inainte sau in timpul casatoriei, obligativitatea acordului ambilor soti pentru incheierea anumitor acte de administrare, modalitati privind lichidarea comunitatii conventionale.

Modificarile Codului Civil care permit ca sotii sa aleaga si un alt regim matrimonial decat cel al comunitatii legale au avut un impact pozitiv intrucat permit sotilor sa aiba patrimonii proprii in timpul casatoriei fara sa fie necesara desfacerea casatoriei si partajarea bunurilor comune. In plus, partajul bunurilor comune este permis chiar in timpul casatoriei daca sotii doresc acest lucru, fara schimbarea regimului matrimonial.

Se încarcă