Succesiune notarială


Moștenirea este modul de transmitere a patrimoniului unei persoane fizice decedate către una sau mai multe persoane în ființă.

Notarul public este competent să dezbată procedura succesorală notarială în cazul realizării acordului între moștenitori cu privire la compunerea masei succesorale și întinderea drepturilor ce li se cuvin.

Moștenirea legală se cuvine soțului supraviețuitor și rudelor defunctului, și anume descendenților, ascendenților și colateralilor acestuia, în ordinea și după regulile stabilite de Codul Civil.

În cazul în care defunctul a lăsat testament, moștenirea se va dezbate în baza acestuia, cu respectarea prevederilor legale referitoare la rezerva succesorală.

În cazul în care moștenitorii își contestă calitatea și nu se înțeleg cu privire la întinderea drepturilor ce li se cuvin, notarul public îndrumă părțile să soluționeze neînțelegerile dintre ele pe cale judecătorească.

Se încarcă