Divorț la notar


Conform Noului Cod Civil şi a Legii nr.36/1995, cu modificările si completările ulterioare, cuplurile care decid să desfacă căsătoria pe cale amiabilă, consensuală, pot alege ca autoritate competentă, material, notarul public.

Divorţul, pe cale notarială, este o procedura simplă si rapidă, chiar şi in cazul existenţei copiilor minori, atȃt timp cȃt ambii soţi sunt de acord in privinţa anumitor aspecte.

Actele necesare procedurii de divorţ la notar

Cererea de desfacere a casatoriei, trebuie sa fie insotita de urmatoarele acte:

 • certificatele de nastere ale sotilor;

 • actele de identitate ale sotilor;

 • certificatele de nastere ale copiilor minori, acolo unde este cazul;

 • certificatul de casatorie emis de catre autoritatile romane, in original;

Determinarea Competentei Teritoriale

Ca regula, notarul public, in exercitarea atributiilor sale determinate potrivit Legii nr.36/1995, are o competenta generala teritoriala, dar si una limitata in mod exceptional prin lege.
Astfel, cererea de divort, se depune la notarul public din circumscriptia Judecatoriei (Tribunalului Bucuresti) unde s-a incheiat casatoria sau unde se afla ultimul domiciliu comun al sotilor; ultimul domiciliu comun al acestora, inseamna ultima locuinta comuna, fapt care se poate proba fie cu ajutorul actelor de identitate, fie cu ajutorul declaratiei referitoare la aceasta ultima locuinta comuna.

Cine depune cererea de divorţ?

Depunerea cererii de divorţ se face personal de către ambii soţi sau, in cazul in care unul dintre ei nu poate fi de faţă, se poate prezenta o persoană imputernicită, care trebuie să aibă o procură specială autentificată.

Forma cererii de divorţ

Cererea de divorţ se redactează in scris, in fata notarului, de catre ambii soti sau de persoanele imputernicite dupa caz.

Aceasta va fi insotita de copiile actelor de identitate ale sotilor, certificatele de nastere ale acestora si ale copiilor minori rezultati din casatorie/ din afara casatoriei/ adoptati precum si certificatul de casatorie in original pe care notarul public il va retine pana cand se va elbera certificatul de divort.

Cerere va trebui sa cuprinda printre altele si:

 • numele de familie pe care il va purta fiecare dintre ei dupa pronuntarea divortului;

 • iar, in cazul copiilor minori, vor fi mentionate aspecte legate de modul in care se va exercita autoritatea parinteasca de catre fiecare parinte, locuinta copiilor dupa incheierea divortului, modul in care parintele separat de copil/copii va pastra legatura cu acestia, modalitatile prin care parintii vor contribui la cheltuielile privind cresterea, educarea si pregatirea profesionala a acestora; toate aceste aspecte, vor fi transpuse, intr-un acord parental, care se va incheia o data cu admiterea cererii de divort. Acest acord reprezinta titlu executoriu conform art.101 din Legea nr.36/1995

Pronuntarea divortului la notar

O data inregistrata cererea de divort, notarul public acorda sotilor un termen de 30 de zile.

La finele acestei perioade, sotii trebuie sa se prezinte personal la biroul notarial.

Dar inainte de pronuntarea divortului si de eliberarea certificatului de divort, notarul public verifica daca urmatoarele conditii sunt indeplinite cumulative:

 • ambii soti sunt prezenti;

 • isi mentin hotararea de desfacere a casatoriei;

 • s-au decis asupra modului in carese va exercita autoritatea parinteasca;

 • sunt de acord in privinta numelui de familie pe care fiecare il va avea dupa finalizarea procedurii de desfacere a casatoriei;

 • consimtamantul prinvind divortul este liber exprimat;

Notarul public va redacta incheierea de admitere a cererii de divort care va fi semnata de catre ambii soti. Ulterior in baza acesteia se va elibera certificatul de divort, care nu va contine informatii cu privire la motivele de desfacere a casatoriei si nici despre culpa exclusiva sau comuna a sotilor la desfacerea casatoriei.

Cazuri de respingere a cererii de divort

In anumite cazuri, cand practic nu sunt indeplinite conditiile anterior mentionate, notarul public va respinge cererea de desfacere a casatoriei printr-o incheiere de respingere.

Astfel printre motivele de respingere, pot fi mentionate:

 • unul dintre soti se afla sub interdictie judecatoareasca;

 • unul dintre soti nu isi poate exprima liber consimtamantul privind desfacerea casatoriei;

 • sotii nu sunt prezenti personal sau nu sunt reprezentati de un imputernicit in momentul depunerii cererii de divort;

 • la expirarea termenului de 30 de zile, unul dintre soti declara ca nu mai este de acord cu incheierea casatoriei;

 • sotii se impaca;

 • neindeplinirea cumulative a conditiilor cu privire la copii/copilul minor;

Reforma legiuitorului in ceea ce priveste divortul, permitand astfel divortul in fata notarului public, reprezinta in esenta o dejudiciarizare a acestuia. Faptul ca la acest moment, sotii pot opta pentru un divort notarial, nefiind tinuti sa se adreseze obligatoriu instantei de judecata pentru desfacerea casatoriei, reprezinta un mare avantaj pentru cei care urmeaza sa divorteze.

Se încarcă