Acte notariale necesare pentru înregistrarea societăților la Registrul Comerțului


02.03.2020

Înregistrarea societăților comerciale la Registrul Comerțului și autorizarea funcționării acestora este condiționată de depunerea de către asociați a următoarelor acte.

Acte notariale necesare pentru înregistrarea societăților la Registrul Comerțului

Declarație privind îndeplinirea condițiilor de asociat unic/asociat/acționar

Declarație pe propria răspundere prin care fiecare asociat declară că îndeplinește condițiile prevăzute de legislația în vigoare, pentru deținerea şi exercitarea calității de asociat în societatea în curs de înființate; 

În cazul societăților cu răspundere limitată cu asociat unic, acesta trebuie să nu mai dețină calitatea de asociat unic în nicio altă societate de pe teritoriul României.

Documente necesare:

 • Carte de identitate declarant;

 • Dovada disponibilitate denumire (în copie) – se eliberează de către Registrul Comerțului.

Declarație privind îndeplinirea condițiilor de administrator

Documente necesare:

 • Carte de identitate declarant;

 • Dovada disponibilitate denumire (în copie) – se eliberează de către Registrul Comerțului.

 • Specimen de semnătură (administrator) – se depune doar specimenul de semnătură al persoanei care va îndeplini calitatea de administrator al societății.

Declarația privind îndeplinirea condițiilor referitoare la sediul social (declarație nesuprapunere)

Potrivit art. 17 alin. (4) din Legea nr. 31/1990, la acelaşi sediu vor putea funcţiona mai multe societăţi numai dacă imobilul, prin structura lui, permite funcţionarea mai multor societăţi în încăperi diferite sau în spaţii distinct partajate. Numărul societăţilor comerciale ce funcţionează într-un imobil nu poate depăşi numărul de încăperi sau spaţii distincte obţinute prin partajare.

Declarația o face fie persoana care va îndeplini calitatea de administrator al societății, în baza unui contract de comodat încheiat între societate și proprietarul imobilului, fie proprietarul imobilului la care urmează să fie stabilit sediul social al societății.

Acestă declarație se solicită și în cazul schimbării sediului social al societății.

Declarație privind beneficiarii reali ai societății

Conform Legii 129/2019 este obligatorie înregistrarea beneficiarilor reali în Registrul Beneficiarilor Reali, ținut de Oficiul Național al Registrului Comerțului.

Persoanele juridice au obligația de a depune declarația la înregistrarea societății, anual sau ori de câte ori intervine o modificare (mărire capital social, cooptarea unor noi asociați).

Este beneficiar real persoana sau persoanele fizice care detin ori controlează în cele din urmă o persoană juridică prin exercitarea dreptului de proprietate, în mod direct sau indirect, asupra unui număr de acțiuni sau de drepturi de vot suficient de mare pentru a-i asigura controlul ori prin participația în capitalurile proprii ale persoanei juridice sau prin exercitarea controlului prin alte mijloace.

Acest criteriu este considerat a fi îndeplinit în cazul deținerii a cel puțin 25% din acțiuni plus o acțiune sau participația în capitalurile proprii ale persoanei juridice într-un procent de peste 25%; persoana sau persoanele fizice ce asigură conducerea persoanei juridice, în cazul în care, după epuizarea tuturor mijloacelor posibile şi cu condiţia să nu existe motive de suspiciune, nu se identifică nicio persoană fizică în conformitate cu criteriul anterior menționat ori în cazul în care există orice îndoială că persoana identificată este beneficiarul real.

Procură pentru depunerea declarațiilor on-line la ANAF (procură contabil)

Acte necesare:

 • Carte de identitate administrator;

 • Carte de identitate contabil;

 • Dovada disponibiltate (pentru societățiile în curs de înființare);

 • Certificat constatator, nu mai vechi de 30 de zile (pentru societățiile înființate).

Procură pentru depunerea declarațiilor de mediu

Acte necesare:

 • Carte de identitate administrator;

 • Carte de identitate mandatar; (adresa de e-mail al mandatarului la care urmeaza sa se faca toate notificarile);

 • Dovada disponibiltate (pentru societățiile în curs de înființare);

 • Certificat constatator, nu mai vechi de 30 de zile (pentru societățiile înființate).

Se încarcă