Cum să îți faci un testament


18.09.2011

Testamentul, un document “delicat” chiar si pentru cei in varsta, este util pentru a-ti organiza lucrurile in limitele legii. Cel mai recent exemplu este al milionarului George Naghi, patronul Aldis, care a transmis prin intermediul unui testament autentic si valabil ca averea sa ramane sotiei.

Cum să îți faci un testament

Testamentul este un act solemn si revocabil prin care testatorul dispune, pentru timpul incetarii sale din viata, de tot sau parte din avutul sau.

Ce inseamna aceasta definitie si care sunt caracterele juridice rezultate de aici?

 • testamentul este act unilateral - deosebire fata de contracte unde este necesar acordul de vointa al partilor - simpla vointa a testatorului producand efecte juridice;

 • este personal, in sensul ca nu poate fi incheiat prin reprezentare si are un caracter individual, legea interzicand ca doua sau mai multe persoane sa testeze pe acelasi act;

 • este un act juridic solemn - testamentul trebuie sa fie incheiat in una din formele prevazute de lege, sub sanctiunea nulitatii absolute;

 • de asemenea, este un act juridic pentru cauza de moarte - efectele se produc dupa decesul testatorului, legatarii nu vor dobandi nici un drept in timpul vietii acestuia;

 • in final, este un act esentialmente revocabil - pana la data decesului, testatorul poateoricand revoca sau modifica cuprinsul testamentului si nu va putea renunta la acest drept.

Sfaturi practice

Pentru incheierea unui testament este necesara prezenta persoanei interesate in fata notarului public, fara a fi necesare prezentarea altor documente, cu exceptia actelor de identitate. Pentru cazul in care persoanele care din cauza varstei sau incapacitatii nu se pot deplasa la biroul notarului, este posibil ca acesta sa se deplaseze la domiciliul persoanei, unde va lua act de vointa testatorului si de indeplinirea conditiilor cerute de lege pentru incheierea valabila a testamentului.

Trebuie precizat ca o conditie generala si esentiala a incheierii actelor juridice in forma autentica, ca atunci cand notarul are indoieli cu privire la deplinatatea facultatilor mintale ale unei persoane care urmeaza sa incheie un act juridic, conform legii, acesta va solicita avizul scris al unui medic de specialitate.

Asadar, prin intermediul testamentului se pot institui mostenitori care nu sunt rude cu defunctul, care altfel nu ar putea veni la mostenire, se pot inlatura de la mostenire anumite persoane, se pot recunoaste de copii, precum si alte precizari fara continut patrimonial pe care defunctul doreste sa le faca inainte de deces, in limitele prevazute de lege.

Cine isi face un act de ultima vointa? In general, din partea persoanelor in varsta sunt cele mai multe solicitari pentru intocmirea testamentelor.Acestea sunt instrumentate de cele mai multe ori la sediul biroului notarial insa exista multe cazuri cand notarii se deplaseaza la cerere la locul situarii persoanei nedeplasabile. In ceea ce priveste tinerii sub 40 de ani pot spune ca personal nu am instrumentat decat foarte putine testamente, in majoritatea cazurilor fiind vorba din pacate de motive medicale.

Motivatia fiecarei persoane care solicita autentificarea unui testament este o chestiune personala si nu este relevata notarului in cele mai multe cazuri. Totusi, exista cateva situatii determinante pentru incheierea actului de ultima vointa:

 • situatia in care o persoana este ingrijita la batranete de cineva care nu este ruda cu aceasta si pe care doreste sa o gratifice;

 • o persoana este ingrijita de unul dintre mostenitorii sai legali si prin testament i se lasa o cota mai mare decat ar fi putut obtine pe calea mostenirii legale;

 • cand nu exista mostenitori legali;

 • de multe ori sotii isi lasa testamente reciproce;

 • testatorul poate dori ca averea sa fie repartizata in alte cote decat cele stabilite de lege;

 • unele persoane doresc sa gratifice ONG-uri sau lacase de cult;

 • testatorul doreste sa precizeze chestiuni personale sau familiale de suflet cat si randuieli legate de inhumare si obiceiuri sau traditii;

 • de fiecare data cand o persoana are anumite preferinte in repartizarea averii intre mostenitori, altele decat cotele si ordinea stabilite in cadrul mostenirii legale, cu respectarea limitelor legale de a dispune prin liberalitati.

In privinta exheredarii, privita ca o motivatie a intocmirii testamentului, notarii constata o incidenta redusa. De cele mai multe ori inlaturarea unui mostenitor are loc prin efectul indirect al executarii dispozitiilor testamentare.

Trebuie de asemenea precizat, potrivit lui Vlad Velicu, ca majoritatea mostenirilor sunt cele intre rude de gradul I (copiii vin la mostenirea parintilor), iar aici se tine cont de rezerva legala a descendentilor - prin urmare nu va putea opera exheredarea totala, ci numai in limita rezervei.

Cum arata un testament

Cuprinsul testamentului este format in primul rand de legate, care sunt dispozitii referitoare la patrimoniul succesoral sau la bunurile individuale. Acesta mai poate contine exheredari (inlaturarea de la succesiune a unor mostenitori legali), revocari totale sau partiale ale unui testament anterior precum si alte dispozitii de ultima vointa, cum ar fi cele privitoare la funeralii sau chestiuni personale si familiale fara continut patrimonial.

Pentru incheierea valabila a testamentului exista conditiide fond (ex:capacitatea prevazuta de lege, consimtamantulneviciat) si conditiide forma(datorita importantei acestui act juridic, legea impune sub sanctiuneanulitatii absolute anumite forme testamentare in care va fi exprimata vointa testatorului): forma scrisa - legislatia noastra nu recunoaste valabil testamentul verbal, forma actului separat - datorita caracterului strict personal si unilateral, legea nu permite ca doua sau mai multe persoane sa testeze pe acelasi act, una in favoarea celeilalte.

Dintre formele pe care le poate imbraca testamentul, cele mai intalnite sunt testamentul olograf si testamentul autentic.

Testamentul este olograf cand ”este scris in tot si datat de mana testatorului”. Pentru validitatea acestuia, scrierea integrala, datarea si semnarea de catre testator sunt obligatorii, lipsa oricareia dintre acestea atragand sanctiunea nulitatii absolute.

Dintre avantajele intocmirii testamentelor in forma olografa, gasim optiunea intocmirii de catre oricine stie sa scrie, in orice loc si moment s-ar gasi testatorul, lipsa cheltuielilor, asigurarea secretului dispozitiilor cuprinse in acesta.

„Existand posibilitatea distrugerii sau ascunderii acestuia de catre persoane care ar fi dezavantajate de dispozitiile testamentare, ca masura de protectie, exista posibilitatea depozitarii la un birou notarial, fapta care nu-l transforma intr-un testament autentic, insa protejeaza inscrisul conform vointei testatorului”,

explica notarul Vlad Velicu.

Testamentul autentic este acela facut pe teritoriul tarii in forma autentica, in fata notarului public. Acest act are autoritate publica, este verificat de notar pentru a nu cuprinde dispozitii contrare legii sau bunelor moravuri si se bucura de forta probanta a actelor autentice.

Cum poti revoca un testament

Dupa cum am precizat, un caracter esential al testamentului este posibilitatea revocarii acestuia care poate fi: voluntara, cand este facuta de catre testator, sau judecatoreasca, atunci cand este pronuntata de catre instanta pentru anumite fapte culpabile.

Revocarea voluntara expresa poate fi facuta printr-un testament ulterior incheiat cu respectarea conditiilor impuse de lege sau printr-o declaratie autentificata de catre un notar public.

Testamentele pot fi revocate tacit atunci cand rezulta indirect dar neindoielnic din anumite acte sau fapte ale testatorului sau cunoscute de acesta, de exemplu, intocmirea unui testament nou, care fara sa prevada revocarea celui anterior, contine dispozitii contrare cu cele anterioare sau instrainarea obiectului ce facea obiectul testamentului.

Cum poti dezmosteni pe cineva

Prin testament se pot inlatura de la mostenire unul sau mai multi mostenitori legali, pe calea exheredarii (dezmostenirii).

Potrivit notarului Vlad Velicu, aceasta poate fi directa, cand se nominalizeaza persoanele inlaturate de la mostenire, totala sau numai partiala, cat si indirecta, cand prin instituirea legatarilor sunt inlaturati mostenitorii legali.

In privinta costurilor, autentificarea testamentului presupune achitarea unui tarif la biroul notarului instrumentator. Conform normelor privind tarifele de onorarii aprobate prin OMJ 46/C/6.01.2011, este stabilit un tarif fix minimal, valabil pe tot cuprinsul tarii, insa acesta poate varia in functie de biroul notarial ales, de complexitatea si de conditiile indeplinirii actului.

Dupa cum am prezentat, cea mai importanta dispozitie testamentara este legatul, prin care testatorul desemneaza una sau mau multe persoane care, dupa decesul sau, urmeaza sa dobandeasca intregul patrimoniu, fractiune din acesta sau anumite bunuri determinate.

Se încarcă