Ce înseamnă moștenirea


21.04.2015

Mostenirea este un subiect de larg interes si reprezinta un capitol vast in dreptul civil. Solutionarea acesteia este data in competenta notarului public, atunci cand intre parti se realizeaza acordul in privinta drepturilor ce le revin, iar in cazul existentei unor neintelegeri, solutionarea este deferita instantei de judecata.

Ce înseamnă moștenirea

Mostenirea sau succesiunea inseamna transmiterea patrimoniului unei persoane fizice decedate catre una ori mai multe persoane in fiinta (persoane fizice, persoane juridice sau statul). Persoana fizica despre a carei mostenire este vorba este denumita defunct, testator sau autor comun, iar patrimoniul transmis - respectiv totalitatea drepturilor si obligatiilor cu valoare economica care au apartinut defunctului - constituie masa succesorala.

Felurile mostenirii

Modul in care se imparte patrimoniul intre mostenitori este stabilit prin lege sau prin vointa defunctului, care a intocmit un testament, astfel ca succesiunea poate fi legala, respectiv testamentara.

In cazul mostenirii legale, transmiterea patrimoniului defunctului are loc, conform legii, catre sotul supravietuitor si rudele defunctului, si anume descendentii (copii, nepoti), ascendentii (parinti, bunici) si colateralii pana la gradul al patrulea inclusiv (frati, veri), dupa caz, in ordinea si in cotele determinate de lege. Succesiunea legala intervine in cazul si in masura in care defunctul nu a dispus prin testament de patrimoniul sau sau manifestarea sa nu poate produce efecte, in tot sau in parte.

In cazul mostenirii testamentare, persoana fizica desemneaza prin testament anumite persoane – legatari - sa culeaga mostenirea. Astfel, un legatar poate avea vocatie la intregul patrimoniu lasat de defunct, numai la o fractiune din acesta sau numai la bunuri singulare, anume determinate.

Mostenirea legala poate coexista cu mostenirea testamentara. In cazul succesiunilor in care nu exista nici mostenitori legali si nici testamentari, mostenirea este vacanta, iar patrimoniul defunctului se transmite administratiei locale de la ultimul domiciliu al defunctului.

Mostenirea legala

Persoanele care dobandesc patrimoniul defunctului sunt denumiti mostenitori sau succesori. Pentru a fi mostenitor, o persoana trebuie sa ”existe” la momentul deschiderii succesiunii.

Rudele defunctului pana la gradul IV inclusiv au vocatie succesorala legala de a culege mostenirea defunctului, insa legea stabileste o anumita ordine concreta de chemare la mostenire care reprezinta vocatia succesorala concreta. Gradul de rudenie este dat de numarul de nasteri care existaintre defunct si ruda pe linie directa sau colaterala.

Vocatia succesorala concreta se determina pe baza a trei principii generale de chemare la mostenire si anume:

 1. Succesorii sunt chemati la mostenire in ordinea claselor din care acestia fac parte:

  1. Clasa I – descendentii (copiii defunctului si descendentii acestora);
  2. Clasa a II-a – ascendentii si colateralii privilegiati (parintii, fratii si surorile defunctului si descendentii acestora);
  3. Clasa a III-a – ascendentii ordinari (ascendentii defunctului, altii decat parintii lui);
  4. Clasa a IV-a – colateralii ordinari (rudele defunctului neincluse in clasele anterioare);
 2. Intre mostenitorii din aceeasi clasa chemarea la mostenire se face in ordinea gradului de rudenie.

 3. Intre rudele din aceeasi clasa si grad, mostenirea se imparte in mod egal.

Sotul supravietuitor are o situatie aparte, intrucat este chemat la mostenirein concurs cu toate clasele de mostenitori enumerate mai sus, iar in lipsa acestora culege intreaga mostenire.

Cota cuvenita sotului supravietuitor se determinain functie de clasa de mostenitori cu care vine efectiv in concurs, respectiv:

 • in concurs cu descendentii, sotul supravietuitor mosteneste 1/4 (opatrime) din masa succesorala;

 • in concurs atat cu ascendentii privilegiati cat si cu colateralii privilegiati, culege 1/3 (otreime) din masa succesorala, iar in concurs doar cu ascendentii privilegiati sau doar cu colateralii privilegiati, sotul supravietuitor mosteneste 1/2 (jumatate),

 • in concurs cu ultimele doua clase de mostenitori, sotul supravietuitor culege 3/4 (treipatrimi) din masa succesorala.

In articolul viitor vom prezenta dreptul de optiune succesorala, respectiv acceptarea si renuntarea la mostenire, precum si alte informatii utile in legatura cu procedura succesorala.

Se încarcă